تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


تبدیل وضعیت فرزندان جانبازا-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-مقررات تبدیل وضعیت استخدامی-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکیل اعتراض در دیوان-وکیل امور استخدامی-وکیل برای جانبازان-وکیل پرونده های استخدامی-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل تخلفات استخدامی-وکیل دعاوی استخدامی-وکیل شکایت در دیوان-وکیل کارمندان در دیوان

دستگاه های دولتی مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای 25 درصد از پیمانی به رسمی می باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970955200008 مورخ 1393/02/28

رای دیوان با عنایت به اینکه طبق مصوبه جلسه 88/11/26 هیات وزیران موضوع بهره مندی از تبصره 5 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بالای 25 درصد و ماده 44 قانون برنامه پنجم فرزندان جانبازان 25% استخدام تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی دارند و توجها به اینکه شاکی فرزند جانباز متوفی مرحوم ح.ک با 25 % جانبازی می باشد و با التفات به اینکه حسب مقررات فوق الذکر موضوع مخیر بودن نزاجا در برابر فرزندان جانبازان منتفی بوده و اجبار به تغییر وضعیت استخدامی شاکی را داشته اند بنابراین حکم بر الزام طرف شکایت به اعاده به کار شاکی و تبدیل وضعیت استخدامی ایشان به رسمی صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری _فرح پور

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات حقوق اداری خانواده جانبازان و ...اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


استخدام فرزند جانباز - مقررات استخدامی فرزندان جانبازان - وکیل دیوان عدالت اداری
تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان,دستگاه های دولتی مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای 25 درصد از پیمانی به رسمی می باشند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها