چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


اعتراض به تصمیم کمیسیون باغ-تعریف باغ چیست-تغییر کاربری باغ-دیوار کشی در باغ-ساخت بنا در باغ-شکایت در دیوان عدالت-صدور مجوز ساخت در باغ-کمیسیون تشخیص باغات-مجوز احداث برج باغ-مقررات مربوط به باغ-ملاک تشخیص باغ-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل تخصصی در دیوان-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص در دیوان عدالت-وکیل متخصص دیوان عدالت

مطابق یافته های وکیل متخصص در امور شهرداری

صدور پروانه ساخت و ساز برای باغات بر اساس ماده 14 قانون زمین شهر

با رعایت سایر قوانین مرتبط مانند قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه ی آن به تاریخ 87/12/14 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات صورت می پذیرد.

اهم وظایف شهرداری ها در قانون مذکور به شرح زیر می باشد :

تهیه ی شناسنامه ی درختان در محدوده ی قانونی و حریم شهر بر حسب تعداد نوع محیط و سن تقریبی ماده دو و پلاک کوبی آنها .

تعیین و قید تعداد درختانی که در اثر ساختمان سازی قطع می‌شوند در پروانه‌های صادره 

کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر میادین بزرگراه ها و پارک های عمومی دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 100/13630 مورخ 74/9/1 از سوی وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده است قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق الذکر مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده مسکونی از بقیه آن به استناد رای شماره 48 مورخ 78/2/25 دیوان عدالت اداری باطل شده است بر اساس بند د تبصره ماده یک آیین نامه ی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب مصوب شورای عالی استان ها در تاریخ 89/2/15 باغ به محلی اطلاق می‌شود که :

1. داشتن حداقل 500 متر مربع مساحت در صورت وجود بنابر مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم احداث بنا به طور متوسط هر 25 مترمربع یک اصله درخت مثمر یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد.

2. دارا بودن سند مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ باغچه زمین مشجر و باغ عمارت.

3. دارا بودن سابقه ی رای دایر باغ دایر باغچه دایر مشجر از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

4. محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند.

5. محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته می شوند. معمولاً صدور مجوز دیوارکشی برای باغات به صورت دیوار با ارتفاع 80 سانتی متر آجری و بقیه‌ی ارتفاع به صورت نرده آهنی انجام می گیرد.

برگرفته از دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در رویه دیوان عدالت اداری-انتشارات چراغ دانش

برای مطالعه نمونه اراء و مقررات مربوط به تغییر کاربری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


کمیسیون تشخیص باغات - پروانه ساخت در باغ - وکیل دیوان عدالت اداری
چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات,صدور پروانه ساخت و ساز برای باغات بر اساس ماده 14 قانون زمین شهری با رعایت سایر قوانین مرتبط مانند قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات صورت می پذیرد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها