نحوه اعمال اصلاحی های ملک در پروانه‌های صادره و سند مالکیت

در شاخه : نمونه دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری


وکیل تخصصی در شهرداری-وکیل تهران برای شکایت از شهرداری-وکیل تهران برای دیوان عدالت

در صورت اعمال اصلاحی در عرصه ی ملک توصیه می‌شود برای جلوگیری از مشکلات آتی قبل از صدور پروانه ساختمانی برای ملک میزان اصلاحی یا عقب نشینی آن به طور رسمی از سند مالکیت خارج و علاوه بر آن نیز رضایت نامه محضری در صورت اعطای رایگان آن توسط مالک به شهرداری نیز اخذ شود و سپس پروانه ی ساخت صادر شود،البته در زمان پایان کار نیز این کار قابل انجام می باشد در صورتی که به هر دلیلی مقدار اصلاحی از سند مالکیت خارج نشود احتمال ادعای مالک در خصوص دریافت غرامت اصلاحی متصور می باشد در صورت عدم رضایت مالک به واگذاری رایگان مقدار اصلاحی غرامت املاک واقع در طرح اصلاحی قانون نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها به مالک پرداخت می شود.

برای مطالعه مقررات و نمونه آرای مربوطبه قواعد شهرسازی در شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل متخصص شهرداری - وکیل کمیسیون ماده 100
اعمال اصلاحی در سند مالکیت,در صورت اعمال اصلاحی در عرصه ی ملک توصیه می‌شود برای جلوگیری از مشکلات آتی قبل از صدور پروانه ساختمانی برای ملک میزان اصلاحی یا عقب نشینی آن به طور رسمی از سند مالکیت خارج شود.