کمیسیون تشخیص باغات قانون حفظ و گسترش فضای سبز

در شاخه : انواع اراضی از منظر حقوقی و فقهی - باغات


اعتراض به رای کمیسیون باغات-قانون حفظ و گسترش فضای سبز-کمیسیون تشخیص باغات-ملاک تشخیص باغ-نحوه تشخیص باغ-وکیل اراضی زراعی و باغها-وکیل برای اراضی زراعی-وکیل برای دعاوی باغ ها-وکیل جهت تغییر کاربری-وکیل دعاوی تغییر کاربری-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص اراضی زراعی-وکیل متخصص تغییر کاربری-وکیل متخصص در مورد باغ ها- وکیل کمیسیون باغات-وکیل تخصصی دیوان عدالت

منشا قانونی

به موجب ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر میادین بزرگراه ها پارک ها و بوستان ها باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهر ها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است روابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد شورای عالی استان ها در سی و دومین اجلاس مورخ 1389/2/15 آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشور وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستند به ماده 1 قانون مذکور تصویب کرد. ماده 7 آیین نامه مذکور مقرر می‌کند به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود.

الف) یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب) یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری

ج) مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری مسئول فضای سبز شهرداری.

برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه آرای دیگرری در مورد این کمیسیون و سایر کمیسیونهای شهررداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


کمیسیون تشخیص باغات - اعضای کمیسیون تشخیص باغات - وکیل دیوان عدالت اداری
مجازات قطع درختان, قطع درختان بدون اجازه شهرداری در محدوده و حریم شهر ممنوع می باشد و بر اساس لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز و همینطور ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مجازات جریمه نقدی و حبس را در پی دارد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها