خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دادگاه در مورد کارمندان


خسارت تاخیر تادیه حقوق-خسارت دیرکرد حقوق و مزایا-وکیل امور اداری-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای حقوق کارمندان-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی حقوق کارمندان-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت دعاوی اداری-وکیل حقوق کارمندان-وکیل دعاوی اداری-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل کارمندان در دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

دولت در امور اداری و استخدامی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می باشد در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:9209970900600545 مورخ:1392/03/18

رای دیوان

در خصوص شکایت مشارالیها [اصلاح حکم کارگزینی مربوط به افزایش حقوق سال های 86 و 87 و 89 و 90 و 91 متناسب با نرخ تورم] با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور و رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 20/01/1348هیات عمومی دیوان عالی کشور دولت در امور اداری و استخدامی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌باشد و پرداخت نرخ روز و با آخرین حکم کارگزینی در این زمینه منتفی است بنا به مراتب خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت ایشان صادر می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

متین-بشارتی فر

برای دانستن مقررات و نمونه آراء بیشتر در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


خسارت تاخیر تادیه حقوق - خسارت دیرکرد حقوق کارکنان دولت - خسارت دیرکرد حقوق
خسارت دیرکرد حقوق کارکنان دولت, بررسی وضعیت امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه حقوق کارکنان دولت با نمونه رای دیوان عدالت اداری

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی