نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

در شاخه : نمونه آرای شکایت از کمیسیون آب در دیوان عدالت اداری


اعتراض به رای کمیسیون آب-بهترین وکیل کمیسیون آب-مقررات کمیسیون آب-نمونه اعتراض به رای کمیسیون آب-نمونه رای کمیسیون آب-وکیل ابطال مصوبات شورای شهر-وکیل تخصصی کمیسیون آب-وکیل خوب شهرداری-وکیل دعاوی مربوط به آب-وکیل متخصص دعاوی آب

اعتراض به رای کمیسیون آب در دیوان عدالت

منشا قانونی تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/5/12 مقرر می‌دارد وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه یک نفر نماینده سازمان جهادکشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت اقدام نماید .رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد احکام صادره مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد از تاریخ تصویب این قانون کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقه ای مستقر می باشد. رای مورد اعتراض با توجه به دادنامه صادره از مراجع عام دادگستری مبنی بر حفر و بهره برداری از یک حلقه چاه غیرمجاز صادر شده است در حالی که رای بدوی در تاریخ 1385/7/30 صادر شده که با توجه به قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری که وزارت نیرو را مکلف نموده برای کلیه چاه‌های فعال فاقد پروانه که تا قبل از پایان سال 1385 حفر شده و شناسایی شده اند با رعایت مقررات پروانه صادر نماید.

 که توجه به تاریخ صدور دادنامه یادشده که قبل از پایان سال 1385 بوده و با عنایت به قرائن و امارات و دلایل دیگر شکات که ضمیمه پرونده سند چاه مزبور تا قبل از سال 1385 وجود داشته و قاضی محترم کمیسیون مکلف بوده به این نکته توجه می کرد بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و ارجاع موضوع به شعبه هم عرض صادر و اعلام می گردد.رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

مقررات و نمونه آرای بیشتر در ارتباط با کمیسیون آب و حفر چاه اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی
وکیل تخصصی برای چاه های آب,نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به درخواست پروانه چاه های فاقد پروانه بهره برداری به همراه قوانین و مقررات مربوط به آن