میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

در شاخه : کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری


شرایط تغییر اندازه معابر-تغییر اندازه معابر با نظر شورا-وکیل دیوان عدالت در بوکان

محل معابر در نقشه های مصوب شهر جانمایی و عرض آن تعیین می شود کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مرجع تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی است با این وجود چنانچه این تغییر بر اساس طرح جامع تاثیر گذارد مانند حذف خیابان های اصلی شهر باید به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد شورای شهر مجاز نیست اندازه معابر را کاهش و افزایش دهد.

رویه قضایی نیز از این نظریه پیروی نموده است. بند یک مصوبه 1386/8/19 شورای بوکان که مقرر داشته شهرداری معبر مورد نظر را به لحاظ حذف خیابان 16 متری به صورت کوچه 8 متری اجرا نماید خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت آن شورا تشخیص داده می شود 

شورای شهر با تغییر نقشه ی شهر همه تمهیدات متخصصان شهرسازی را بیهوده می کند دولت از طریق نمایندگان خود در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر را هدایت و به آن شکل می دهد طرح های شهری بر مبنای نظرات متخصصان شهرسازی جامعه شناسی اقتصاد برنامه ریزی شهری و حقوق تهیه می شود اندازه ی خیابان ها و معابر بر مبنای جمعیت ثابت و متغیر شهر میزان آمد و شاد وسایل نقلیه و عابران در زمان حال و آینده تعیین می شود نهادهای محلی صلاحیت مداخله در امور فنی و حاکمیتی را ندارند تقسیم وظایف دولت شهرداری و شوراها در فرایند برنامه ریزی مبتنی بر قواعد آمره است. برگرفته از شهر در پرتو رویه قضایی دکتر غلامرضا کامیار

در مورد کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معمارای بیشتر بدانید : شرایط واگذاری اختیارات کمیسیون ماده 5 به شهرداری ها


وکیل دیوان عدالت در آذربایجان - وکیل دیوان عدالت در بوشهر - وکیل دیوان عدالت در خرمشهر
میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر,شورای شهر نمی تواند با تغییر نقشه ی شهر همه تمهیدات متخصصان شهرسازی را بیهوده کند و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مرجع تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی است