طرح جامع شهری09125253824

در شاخه : انواع طرحهای توسعه شهری - طرح جامع


طرح جامع شهری09125253824-طرح جامع چیست-طرح جامع شهری چیست-طرح جامع-طرح جامع چیست-تعریف طرح جامع-کارکرد طرح جامع

طرح جامع شهری

طرح جامع در این خصوص ابتدا با تعریف و اهداف طرح جامع و سپس مراحل و مرجع تصویب آن آشنا می شویم.

تعریف و اهداف : طرح جامع شهری عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی صنعتی بازرگانی اداری کشاورزی تاسیسات و تجهیزات شهری و نیازمندی های عمومی شهر خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط ترمینال و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی و نیازمندی های عمومی شهر مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نهادهای تاریخ و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد.

همچنین در تعریف طرح جامع گفته شده که طرح جامع یک سند رسمی عمومی می باشد که در آن نه تنها یک سری اهداف مشخص شده بلکه خط مشی های دستیابی به آن اهداف نیز معین گشته است طرح جامع خط مشی بلندمدتی برای توزیع فضایی اشیا و عناصر عملکردها فعالیت و اهداف می باشد این طرح در جهت هماهنگ نمودن فعالیت های مختلف دولتی در سطح ملی و نیز کنترل عملکرد های بخش خصوصی در مورد توسعه اراضی خدمت می نماید و بر مبنای تحلیل از موقعیت کلی شهر و تحلیل دقیق انگاره های فضایی موجود پی ریزی می شود طرح جامع اشاره به یک راه و روش کلی دارد که به کمک آن رهبران جامعه شهری کیفیت و نحوه توسعه جامعه را در 20 الی30 سال آینده مشخص می‌نمایند.

در تصویب طرح جامع اهدافی چون مشخص نمودن نیازها و احتیاجات جامعه شهری تعیین امکانات و محدودیت در زمینه و تسهیلات موجود و شناخت هدف ها و سیاست های کلّیه اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف دنبال می‌شود.

مراحل و مرجع تصویب : برای تصویب طرح جامع معمولاً مراحل ذیل بایستی طی شود : تشخیص ضرورت تدوین طرح جامع فرم گیری و تهیه طرح جامع ارائه طرح به شورای شهرسازی استان و تصویب آن توسط مراجع صلاحیت دار ارائه و قرار دادن طرح در دید مردم شهر و دریافت نظریات مردم و استفاده از این نظریات ارائه طرح به شورای عالی شهرسازی و معماری و تصویب یا رد آن در شورا. طبق بند 2 ماده 2ق.ت.ش.ع.ش.م.ا تصویب طرح جامع از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری است قوانین مربوطه به نحوی است که در تصویب این طرح صاحبان حقوق مالکانه در یک شهر کمترین اطلاع و دخالت در تصویب این طرح را دارند. در ایتالیا انگلستان و فرانسه طرح جامع باید به تصویب وزیر برسد در فرانسه طرح‌های جامع توسط فرمانداران یا بخشداران تهیه تصویب و پس از تایید فرمانداران به تصویب وزیر مسکن و آبادانی می رسد بی شک شناسایی نظمی که بر حقوق مالکانه در برابر اجرای طرح‌های عمومی حاکم است تا حدودی متوقف به شناسایی نظمی است که بر تهیه و تصویب این طرح ها حاکم است لذا امکان دخالت یا عدم دخالت شهروندان در تصویب طرح های شهری از جمله طرح جامع و میزان امکان دخالت آنها نوع نظمی را که بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی حاکم است تا حدی تغییر می دهد.برگرفته از حقوق تملک اراضی و املاک واقع در طرح های شهرداری-غلامرضا بهاء الدین پور-دکتر علی مهاجری

برای مطالعه مقررات بیشتری در مورد مقررات شهرسازی اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : طرح تفصیلی چیست ؟

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب ر از دست ندهید : تخلفات شهرداری را به کجا گزارش کنیم


طرح جامع شهری - طرح جامع چیست09125253824 - طرح جامع شهری چیست
طرح جامع چیست,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها