جلوگیری از حکم تخریب با دستور موقت

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اعتراض به رای ماده 100-دستور موقت ماده 100-شکایت از رای ماده 100-وکیل با تجربه در ماده 100-وکیل با تجربه دیوان-وکیل برای ماده 100-وکیل تخصصی ماده صد-وکیل تهران در ماده صد-وکیل در دیوان عدالت-وکیل دعاوی ماده صد-وکیل شکایت از ماده 100-قیمت هر متر خلافی ساختمان در شهرستان-جریمه دیوارکشی باغ-محاسبه عوارض تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف-شکایت از شهرداری بابت تخریب

جلوگیری از حکم تخریب با دستور موقت

توقف اجرای رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر اعاده به وضع سابق با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت ولی پرداخت جریمه مندرج در همان رای حائز این شرایط نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص که توسط وکیل دیوان عدالت اداری به دست آمده تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 1729/29/91

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر به اینکه قسمتی از رای مذکور مشعر بر اعاده می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و با احراز فوریت و ضرورت امر مستند به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر اما در خصوص آن قسمت از رای معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور و مواد 1 و 4 آیین نامه اجرایی تشخیص نگردیده بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر می گردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اردلان_ بهرامی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از دستور موقت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید :  تاثیر جریمه بر تغییر کاربری


جلوگیری از حکم تخریب با دستور موقت-09125253824 - دستور موقت برای تخریب - شکایت از تخلف ساختمانی همسایه
جلوگیری از حکم تخریب با دستور موقت,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها