نحوه اثبات عدم استفاده از مرخصی در ادارات دولتی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


اثبات استفاده از مرخصی-بهترین وکیل دیوان عدالت-دیوان عدالت اداری-شکایت از سازمانها-مشاوره پرونده های دیوان-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-نحوه اثبات مرخصی-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکیل برای شکایت در دیوان-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل عدالت اداری-وکیل کارمندان در دیوان

وظیفه دستگاه اجرایی در اثبات استفاده از مرخصی استحقاقی اثبات استفاده یا عدم استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه بر عهده دستگاههای اجرایی است نه خواهان.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 910109/3

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی بازنشسته شده است مطابق مقررات استخدامی کارکنان دستگاه‌های دولتی در سال یک ماه مرخصی استحقاقی دارند که به قانون استخدام کشوری و فی الحال ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت عدم استفاده تا پایان سال ذخیره می شود و در زمان بازنشستگی وجوه آن به مستخدم پرداخت میگردد و با عنایت به اینکه در این خصوص اثبات اینکه شاکی از مرخصی‌های سالیانه استحقاقی خود استفاده نموده با دستگاه‌های دولتی است که پرونده های کارگزینی کارکنان را در اختیار دارند اساسا مطابق دستورالعمل های اداری همه‌ساله بایستی مرخصی های مستخدمین دولت که استفاده نشده به آنان ابلاغ شود تا در صورت اعتراض بتوانند اقدام نمایند و با عنایت به اینکه در مانحن فیه طرف شکایت ضمن قبول اشتغال شاکی هیچ گونه مدرکی مبنی به استفاده وی از مرخصی‌های استحقاقی سالیانه برای نه سال مورد ادعا که در زمان جنگ تحمیلی بوده است ارائه ننموده و امحای سوابق و اسناد هم که مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته نافی حق شاکی نیست بنا بر این حکم به الزام خوانده به بررسی پرونده شاکی از جهت مدارک مربوط به مرخصی‌های سالیانه استفاده نشده و پرداخت وجوه مرخصی های باقی مانده به وی با توجه به دستورالعمل های مربوطه صادر و اعلام می گردد این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه واحدی _فرزد

در صورت تمایل برای مطالعه نمونه آراء و مقررات کامل تری مربوط به امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


نمونه رای - اثبات عدم استفاده مرخصی - مرخص کارمندان دولت
نحوه اثبات عدم استفاده از مرخصی در ادارات دولتی,وظیفه دستگاه اجرایی در اثبات استفاده از مرخصی استحقاقی اثبات استفاده یا عدم استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه بر عهده دستگاههای اجرایی است نه خواهان.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی