تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


تخریب بنا با رای-تغییر کاربری با ماده صد-رای تخریب ماده ۱۰۰-مشاور متخصص ماده 100-وکیل امور ماده صد-وکیل پرونده های ماده 100-وکیل تغییر کاربری-وکیل دعاوی ماده صد-وکیل شکایت از ماده صد-وکیل کمیسیون ماده صد-وکیل ماده

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این که در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقبا تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است چون موضوع رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه ناظر به ساختمان بوده و ساختمان برای امر بازسازی تخریب شده رای این کمیسیون مبنی بر اخذ جریمه و صدور پایان کار نیز منقضی می گردد و حق مکتسب صدق نمی کند به عبارت دیگر جریمه کردن متخلف و اجرای آن باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی شود تا زمانی که ساختمان پابرجاست رای کمیسیون ماده 100 باقی است و ذی‌نفع می تواند از آن استفاده کند بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخصی بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید تقاضای مالک را با طرح‌های مصوب شهری طرح تفصیلی مطابقت می‌دهد و بر اساس آن پروانه صادر می نماید.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


کمیسیون ماده 100 - کمیسیون ماده 100 شهرداری - وکیل تخصص کمیسیون ماده 100
تاثیر رای ماده 100 برای تغییر کاربری,محکومیت در کمیسیون ماده 100 شهرداری بابت جریمه تاثیری درحق مکتسبه به عنوان تغییر کاربری ندارد