نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض گمرکی کالاهای وارداتی

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به گمرک در دیوان عدالت


بهترین وکیل دستور موقت-بهترین وکیل دیوان عدالت-دستور موقت دیوان عدالت-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-وکالت پرونده های شهرداری-وکیل امور عدالت اداری-وکیل برای عدالت اداری-وکیل پرونده های گمرکی-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دعاوی گمرکی-وکیل شکایت از گمرک-وکیل شکایت گمرکی-وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجها به اینکه به موجب ردیف 110405 جدول بودجه از قانون بودجه سال 1395 درصد عوارض برای کلیه کالاهای وارداتی از تاریخ 1390/1/1 برقرار گردیده و کالاهای موضوع پرونده طی کوتاژ شماره...مورخ 1390/1/7 وارد کشور شده است بنابراین اقدام مشتکی عنه در خصوص نیم درصد عوارض موضوع قانون بودجه وفق مقررات و موازین قانونی بوده و دفاع شاکی مبنی بر اینکه چون کالا در سال 1389 به گمرک وارد شده از شمول حکم مزبور خارج می باشد با توجه به اینکه واردات کالا به کشور زمانی تحقق می یابد که تشریفات گمرکی سپری و کالا تحویل شده باشد و در ما نحن فیه در سال 1389 کالاها از گمرک ترخیص نشده‌اند قابل اعتنا نمی باشد با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور گمرکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079

 


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - عوارض گمرکی کالاهای وارداتی
وکیل تخصصی شکایت در دیوان عدالت,برابر این رای واردات کالا به کشور زمانی تحقق می یابد که تشریفات گمرکی سپری و کالا تحویل شده باشد