مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به شکایت از دانشگاهها


مراحل جذب اعضای هیات علمی-مقررات جذب هیات علمی دانشگاه-وکیل امور اداری-وکیل امور دانشگاهی-وکیل برای دانشگاه‌ها-وکیل دعاوی اداری-وکیل دعاوی دانشگاهی-وکیل متخصص دعاوی دانشگاهی-وکیل متخصص دیوان عدالت اداری تهران- وکیل ماهر دیوان عدالت-وکیل خوب دیوان عدالت

اصولاً جذب  و تبدیل وضعیت  مربوط به  اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تابع قوانین مقررات مخصوص به خود بوده  و جذب اعضای هیات علمی منوط به فراخوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام نیاز دانشگاه و طی مراحل جذب است..

در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد.

شماره دادنامه:9209970900100328 مورخ:1392/03/07

رای دیوان شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته بیش از 6 نیمسال در دانشگاه پیام نور تدریس نموده و با اعلام نیاز دانشگاه تقاضای جذب به عنوان عضو هیئت علمی را نموده لیکن دانشگاه مذکور پس از مدتی نسبت به جذب نامبرده عدم نیاز اعلام نموده در حالی که بعد از اعلام عدم نیاز به نامبرده افراد دیگری در رشته تحصیلی شاکی استخدام نموده است لذا به شرح خواسته‌ تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه جذب هیات علمی از طریق فراخوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عمل می آید که دلیلی بر شرکت در فراخوان جذب و همچنین دلیلی بر اعلام نیاز دانشگاه به خدمت نامبرده مراحل جذب ارائه نکرده است بنابراین تخلف از مقررات از جانب طرف شکایت مشهود نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

مومنی-مولابیگی

مطالعه نمونه آرا و مقررات تکمیل تر مربوط به اعضای هیات علمی و دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - مراحل جذب اعضای هیات علمی دانشگاه
شرایط جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها+نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره شرایط و مقررات جذب و استخدام اعضای هیات علمی دانشگاهها

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی