شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


الزام شهرداری به صدور پایان کار-شکایت از شهرداری برای پایان کار-وکیل شکایت از شهرداری- وکیل تخصصی شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت-نمونه رای-نمونه رای دیوان- نمونه رای دیوان عدالت اداری-وکیل کمیسیون ماده صد-پایان کار واحد-پایان کار آپارتمان

الزام به صدور پایان کار

1. منشاء قانونی:

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها در بیان یکی از وظایف شهرداری به صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود اشاره می کند علاوه بر این تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در تایید و تکمیل بند فوق به تکلیف شهرداری در صدور گواهی پایان کار و گواهی عدم وقوع تخلف می‌پردازد و مقرر می‌کند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند در مورد ساختمان هایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله با درج هر یک از مراتب فوق در سند معامله آن بلامانع است مستند به جز الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان از تصمیم شهرداری در این خصوص در دیوان عدالت اداری شکایت کرد

 نمونه رای دیوان عدالت اداری:

احداث بنای شاکی قبل از سال 1349 از ناحیه شهرداری مورد تایید و تسجیل قرار گرفته و نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز بر این امر دلالت داشته و ملک مورد نظر علاوه بر کاربری صنعتی دارای کاربری تجاری نیز می باشد و از آن جایی که راجع به املاک شهرداری موظف است از تاریخ 1352/5/17 نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساخت تعیین نماید و طبق ماده 4 قانون مدنی املاکی قبل از تاریخ مذکور احداث شده اند از دایره شمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری خارج می باشند بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام شهرداری به اصلاح پایان کار صدور پایان کار تجاری و صنعتی برابر نظر کارشناس دادگستری صادر و اعلام می گردد.

برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از شهرداری برای پروانه اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عئالت اداری و شهرداری-09194504079


پایان کار واحد - پایان کار آپارتمان - وکیل شکایت از شهرداری
الزام شهرداری به صدور پایانکار,بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ از وظایف شهرداری صدور پروانه ساخت برای کلیه ساختمان ها می باشد که در صورت عدم وقوع تخلف مکلف به صدور پایانکار برای مالک نیز میباشد