وضعیت حقوق مالکانه املاک در طرح های دولتی و شهرداری

املاک در طرح - حقوق مالکانه املاک در طرح - مقررات املاک در طرح - مقررات املاک واقع درطرح - وضعیت مالکیت املاک در طرح - وکیل برای امور شهرداری - وکیل شکایت از شهرداری


مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

چگونگی صدور پروانه ساخت - گام به گام برای مجوز ساخت - مراحل صدور پروانه ساخت ملک - مراحل صدور مجوز ساخت - مقررات صدور پروانه ساخت - نحوه اخذ پروانه ساخت ملک - نحوه اخذ مجوز ساخت - وکیل امور شهرداری - وکیل برای امور شهرداری - وکیل تخصصی شهرداری


وکیل متخصص شکایت از شهرداری قوچان

وکیل جهت شکایت ازشهرداری قوچان - وکیل برای امور شهرداری قوچان - وکیل متخصص شهرداری قوچان


ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

وکیل امور شهرداری ملارد - وکیل شکایت از شهرداری رباط کریم - وکیل برای امور شهرداری شهریار


تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

وکیل برای امور شهرداری - وکیل متخصص شهرداری در دیوان عدالت - وکیل شهرداری در دیوان عدالت


چگونه از شهرداری شکایت کنیم ؟

وکیل متخصص شکایت از شهرداری - وکیل شکایت از شهرداری ها - وکیل برای امور شهرداری


شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

وظایف کمیسیون ماده 5 - وکیل برای امور شهرداری - وکیل شکایت از شهرداری پاکدشت


مسقف کردن نورگیر ساختمان توسط یکی از مالکین آپارتمان

وکیل برای امور شهرداری - وکیل برای شهرداری - وکیل تخصصی امور شهرداری - وکیل تخصصی ماده 100


تاثیر دستور موقت توقف اجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

وکیل برای امور شهرداری - دستور موقت ابطال مصوبه - دستور موقت برای مصوبه - وکیل تخصصی شهرداری - ضمانت اجرای دستور موقت


نمونه دادخواست ها