مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


اختلاف نظر احراز جانبازی-نحوه تعیین جانبازی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل متخصص در جانبازی

مرجع حل اختلاف نظر در احراز جانبازی در صورت وقوع اختلاف نظر در احراز جانبازی

وکیل برای دیوان عدالت،وکیل دعاوی دیوان عدالت

میان کمیسیونهای مواد 108 و 120 قانون ارتش و کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید موضوع به کمیسیون حل اختلاف منطبق با تدبیر مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902600232 مورخ 1392/01/31

رای دیوان

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان تقاضای نقض رای مورخ91/8/21 را نموده با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظر به اینکه کمیسیون ماده 108 قانون آجا مشارالیه را جانباز اعلام و لیکن بنیاد شهید و کمیسیون ماده 16 وضعیت پرونده شاکی را خارج از مصادیق مورد نظر قانونگذار دانسته و رای به رد جانبازی وی صادر نموده است در حالی که به نظر می رسد درمواردی که اختلاف نظر بین کمیسیون‌های مندرج در ماده 108 قانون آجا و ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی و بنیاد شهید و کمیسیون ماده 16 حادث می شود مشتکی عنه باید منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید موضوع تصویب نامه شماره 9866/ت245 ه مورخه 1373/7/2 عمل نماید و حسب تبصره‌ آیین نامه فوق الاشعار مشتکی‌عنه باید حسب تدبیر مقام معظم فرماندهی کل قوا موضوع نامه شماره 5173مورخه 1369/11/11 ستاد کل نیروهای مسلح اقدام و موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دهد . فلذا شکایت شاکی در حد الزام به ارجاع موضوع به کمیسیون حل اختلاف منطبق با تدبیر مقام معظم فرماندهی کل قوا وارد و حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید .رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه قاسم زاده _حسینیان

برای دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری -09194504079

این نمونه رای را هم از دست ندهید : مبنای زمان پرداخت حقوق مشمولین حالت اشتغال


نمونه رای - نمونه رای دیوان - مرجع اثبات جانبازی
نمونه رای احراز جانبازی,در صورت احراز وقوع اختلاف بین کمیسیون ماده 108 قانون آجا و کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید مبنی بر احراز جانبازی برابر نمونه رای موضوع به کمیسیون حل اختلاف منطبق با تدبیر مقام معظم فرماندهی کل قوا ارجاع می گردد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها