اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اعتراض به رای کمیسیون شهرداری-اعتراض به رای ماده ۱۰۰-شکایت از جریمه شهرداری-شکایت بابت جریمه شهرداری-مقررات شکایت از رای ماده ۱۰۰-نحوه اعتراض برای تخریب-وکیل برای انبوه سازان-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل جرایم ساختمانی-وکیل سازندگان املاک

رسیدگی به اعتراضات آرای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صرفا در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری میباشد شهرداری ملزم به رعایت آرای دیوان و اجرای دستور موقت توقف اجرای رای در خصوص آرا از جمله آرای تخریب می باشد بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و بند 2 ماده مذکور رسیدگی به شکایات آرای کمیسیون ماده صد در صلاحیت دیوان می باشد.

در صورتی که سایر مراجع قضایی در این خصوص ورود پیدا کنند هرچند که به استناد آیین دادرسی مدنی و کیفری تشخیص صلاحیت هر دادگاه برای رسیدگی با همان دادگاه است ولیکن در صورت صدور رای معترض می تواند در مراحل بعدی رسیدگی ادله‌ی قانونی برای عدم صلاحیت دادگاه ارائه کند صدور دستور موقت توقف اجرای رای از سوی دیوان عدالت اداری انجام می پذیرد و دادگاه های دادگستری نمی‌توانند توقیف اجرای رای از جمله آرای تخریب را صادر کنند بر اساس نظریه‌ی شماره 7/551 مورخ 81/1/25 قوه قضاییه چنانچه آرای قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 و 100 شهرداری به زیان دستگاههای دولتی و نهادها و شهرداری ها باشد غیر قابل اعتراض در مراجع قضایی می باشد ولیکن به استناد رای وحدت رویه شماره 699مورخ 86/3/22 دیوان عالی کشور صرفا دستگاه‌ها می‌توانند برای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 به مراجع دادگستری مراجعه نمایند که در حال حاضر مورد ملاک می باشد به لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ی 37_38_39 مورخ 68/7/10  و با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوع اعتراض دستگاههای دولتی به آرای ماده صد در دادگاه های عمومی نیز قابل استماع نمی باشد.

همچنین وفق بند چهار نظریه ی شماره 7/4995 مورخ 82/6/18  اعتراض شهرداری به آرای قطعی کمیسیون ماده صد با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان نمی باشد. مرجعی برای رسیدگی به اعتراض شهرداری به رای نهایی کمیسیون ماده 100 در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است. کمیسیون می‌تواند جهت رفع ابهام از موضوعات پرونده بررسی‌های بیشتری به وسیله‌ی صدور قرار به عمل آورد معمولا قرار به سه روش انجام می گیرد.

1. اخذ نظریه کارشناس ذی‌صلاح در برخی از موارد ممکن است کمیسیون ابهامی در خصوص ملک داشته باشد که می‌تواند از کارشناسان خبره از جمله کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه استفاده کند نظر کارشناسان در این زمینه جنبه‌ی مشورتی برای کمیسیون دارد.

2. اخذ توضیحات تکمیلی : زمانی که پرونده ی تخلفات ملک کامل نباشد و مواردی در ابهام باشد کمیسیون می‌تواند از شهرداری یا سایر واحدها و ادارات توضیح بخواهد تا تمام زمینه‌ها رفع ابهام شود.

3. معاینه ی محل و بازدید از ملک : در برخی از موارد اعضای کمیسیون برای درک بیشتر وضعیت ملک و تخلفات آن اقدام به بازدید از محل و بررسی نزدیک می کنند.برگرفته از شهرداران موفق 1-علی ایرانشاهی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری 09194504079


اعتراض به رای ماده 100 - نحوه اعتراض به رای جریمه ساختمانی - مقررات شکایت ازبابت جریمه ساختمانی
چگونگی اعتراض به تخلفات ساختمانی,رسیدگی به اعتراضات آرای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صرفا در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری میباشد شهرداری ملزم به رعایت آرای دیوان و اجرای دستور موقت توقف اجرای رای در خصوص آرا از جمله آرای تخریب می باشد